Om du inte kan hitta det önskade fordonet har du möjlighet att söka efter det med identifikationsnumret (nyckel numret). Om du inte har detta nummer kan du försöka hitta det med hjälp av en steg-för-steg sökning (biltillverkare, modell).